İstanbul’da 4 STK’dan Yeni Yönetmelik ile ilgili ortak açıklama!

İstanbul'da 4 STK'dan Yeni Yönetmelik ile ilgili ortak açıklama!

Sigorta acenteleri olarak, yönetmeliğimize göre, bizleri temsil edecek kişileri, aramızdan, belli dönemler için seçiyoruz…

Değerli Meslektaşlarımız,

Sigorta acenteleri olarak, yönetmeliğimize göre, bizleri temsil edecek kişileri, aramızdan, belli dönemler için seçiyoruz.

Meslektaşlarımızın da; bizleri en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz.

Görevlendirilmiş meslektaşlarımızdan; sektörümüzde mesleki faydaya yönelik faaliyetlerde, çalışmalarda bulunmalarını , bizleri bilgilendirmelerini, sorunlarımızla ilgili çözüm yolları ve kamuoyu oluşturmalarını, mesleki ve toplumsal faydaya yönelik istemlerle ilgili baskı unsuru olmalarını, demokratik iç işleyişiyle toplumsal ve mesleki dayanışmayı sağlamalarını, görevlerine, etik kuralara sadakatle bağlı kalarak, adaletli ve akla dayalı hareket etmelerini bekleriz.

Bu arzu ve beklentilerle, kendilerine görev ve temsiliyet hakkı verilir.

Son çıkan, detayları ekte olan yönetmelikle birlikte, bu beklentilerimizin ötesinde, bizleri temsil eden SAİK’de görev alan meslektaşlarımızın, bizleri ve mesleğimizin geleceğini, çok büyük bir tehlikeye sokacak, sürecin, içinde olduklarını gözlemliyoruz.

Verilen yetki, bizlerin hak ve hukukunu korumak kollamak için, kullanılamamış ve yetersiz kalınmıştır. 5684 numaralı sigortacılık kanunu ile, hayatımıza giren ve yine tüketiciyi korumak amacı ile, kanunda yer alan; teknik müdür, teknik personel, bilgilendirme yükümlülükleri, hiçe sayılmış, bugüne kadar edinilmiş haklarımız, çıkarılan bu yönetmelikle elimizden alınmaya çalışılmıştır.

Daha dün çıkarılan, 5684 numaralı kanunla herkesin yapamayacağı bir iş haline getirilen mesleğimiz, şimdi çıkarılan yönetmelikle, herkesin yapacağı bir iş haline getirilmiştir.

Bu yönetmelikle; mesleğimizde olmazsa olmazımız olan, fiziki şartlar, eğitim, deneyim, segem belgesi, teknik personel ve teknik müdür gibi kavramlar, mesleğimizin icrası için, gerekli kriterler ve şartlar olmaktan çıkarılmıştır.

Bu durum, biz 16000 acentenin emeğini ve ekmeğini hiçe saymaktır. Çok daha acı olan ise; bu değişiklikler yapılırken, sektör aktörleri olan, oda meslek komitelerinin, mesleki sivil toplum kurumları olan derneklerin, görüşü alınmamıştır. Ve icra makamı olan SAİK, bu süreci doğru yönetememiştir.

Mesleğimiz ile ilgili tüm bu olumsuzlukların önünü açan, bu yönetmeliğin oluşturulması ile ilgili süreçte, yangından mal kaçırır gibi kimselerin haberi olmadan çok dar bir zamana sıkıştırılarak kararlar alınmıştır.

Bunun sorumluluğu, günahı icra yetkisi olan SAİK’de dir..

Bu yükü kaldırmak SAİK’de görev alan, meslektaşlarımızın boynunun borcudur.

Bu durumun herkesin düşüncesini ve görüşünü alarak düzeltilmesini bekliyoruz.

Kendilerine, her türlü desteği de sağlamaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz.

Düzeltme yönünde bir niyet ve çalışma içinde olmayacaksalar da, bizler tarafından görevlendirilmiş ve seçilmiş olan SAİK üyelerinin, gereğini yapmalarını bekliyoruz.

Bugünlerden yarınlara daha güçlü gidebilmek, bağımsızlığımızı, varlığımızı, emeğimizin karşılığını alabilmek, koruyabilmek ve ayağımıza pranga vurmamak için, bir arada durmaya, birlikte mücadele vermeye, her daim ihtiyaç olacaktır.

Hele de bu sıkıntılı günlerde, bu birliktelik, daha da önem arz etmektedir.

Parçalanmışlığın içinde, neredeyse tamamımızı aynı ölçüde ilgilendiren bu hayati meselede, birlikteliği sağlayarak hareket etmekten başka bir çaremiz yoktur.

Bireysel gidilen yolların kimseye bir fayda sağlamayacağına olan inancımızla, tüm meslektaşlarımızı ve tüm dernekleri, bu sorunun çözümü için bir araya gelerek, bu süreci yönetmeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

ASİAD
AVSAD
İSAD
SAB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir